Stránky v rekonstrukci!
Připravujeme pro vás aktuální obsah.
Zkuste později...

Speciálně-pedagogická poradna Lachtánek

Tomáš Garrigue Masaryk

vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady naházené.

Poradenství

Michel de Montaigne

Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.

Poradenství

Diagnostika

Učení není utrpení, ukážeme vám a vašim dětem, že i povinné věci mohou být zábavné.

Máte někdy pocit, že vaše dítě nerado maluje, bolí ho ruka při kreslení, přetahuje u vybarvování, nebo nechce hrát hry typu pexeso, nejde mu puzzle a nebo jen prostě nerado staví z lega?

To vše mohou být varovné signály nerovnoměrného vývoje motoriky a smyslového vnímání. Pro úspěšné zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání) je rozvinutá hrubá i jemná motorika, ale i řeč, kvalitní zrakové, sluchové a v neposlední řadě prostorové vnímání nezbytné. Nezvládá Vaše dítě plnit zadané domácí úkoly či nástup do školy podle Vašich představ, jsou předměty, které jdou lépe a které se učí hůře anebo vůbec. Je Vaše dítě na druhém stupni či již střední škole nebo odborném učilišti a nezvládá nový proces učení nedokáže přečíst a pochopit učební látku a tráví mnoho času nad knihami a výsledky jsou stále pro něj neodpovídající.

Neváhejte právě Vám můžeme pomoci a najít vhodné a včasné řešení pro Vaše dítě a i Vás, aby UČENÍ NEBYLO UTRPENÍ A UKÁŽEME JIM, ŽE I POVINNÉ VĚCI MOHOU BÝT ZÁBAVNÉ.

Nezabýváme se pouze praí s dětmi, ale i dospělým můžeme pomoc řešit problém se čtením, psaním či plněním úkolů v zaměstnání - včasné rozuzlení problému a správná volba pomůže každému i v dospělém věku se cítit lépe a potřebně a stále mít tu možnost se zdokonalovat, zlepšovat a učit novým věcem.

Diagnostika

Konkrétní nabídka pro děti i dospělé

 • diagnostika SPU ( SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ ) a SPCH ( SPECIFICKÝCH PORUCH CHOVÁNÍ ) dětí i dospělých s využitím psychodiagnostických testů
 • náprava a reedukace specifických poruch učení a chování ( INDIVIDUÁLNÍ a SKUPINOVÉ PROGRAMY I PROGRAMY NA MÍRU )
 • TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI, PORUCH ČTĚNÍ I PSANÍ , KRESBA POSTAVY, ČÍSELNÝ ČTVEREC a další
 • ORIENTAČNÍ I INTELIGENČNÍ TESTY - Kohsovy kostky, Stanford-Binetova inteligenční škála, Orientační zkouška, Rey-Osterriethova komplexní figura a další
 • Testování školních tříd i sociometrické šetření
 • Individuální programy KUPOZ, KUPREV, JÁ NA TO MÁM program strategie učebních poznatků na SŠ
 • Tvorba myšlenkových map v procesu učení , vzdělávání i zaměstnání
 • Skupinové programy KUMOT, MDS Metoda dobrého startu, HYPO, KUPUB, JÁ NA TO MÁM program strategie učebních poznatků na SŠ
 • Přípravné třídy pro děti předškolního věku
 • Logopedická prevence , HRAVÁ LOGOPEDIE pro děti předškolního i školního věku
 • Besedy pro rodiče a děti na témata : VÝCHOVA A OSOBNÍ ROZVOJ DÍTĚTE
 • Terapeutická pomoc pro děti, žáky, studenty i rodiče.
 • Profesní volba pro žáky 8. a 9.tříd ZŠ i studentů středních škol
 • Výchovné poradenství pro žáky, studenty i školy

Konfucius

Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

O nás

rády bychom Vám nabídly naše služby, radu i obohacující programy, které pomáhájí dětem i dospělým.

Vítáme vás

nabízíme služby, radu i obohacující programy, které pomáhájí dětem i dospělým nalézt větší jistotu v životě, naučit se nebát chyby, naopak s ní pracovat, porozumět více sám sobě a svému okolí, nalézt své silné stránky a rozvinout se v samostatnou autentickou jedinečnou osobnost.

PROČ?
Dlouho jsem po narození své druhé dcery přemýšlela, kde nastala chyba, jelikož byla jiná než moje starší dcera. Od narození to bylo hodné usměvavé miminko, které si dokázalo hrát samo a nemělo žádné trápení

Problém nastal při vstupu do první třídy, všechny děti se těší, ale Bára nechtěla pořád říkala jak chce být ve školce a tam, že to je lepší, jenže jinak to nešlo. Měly jsme štěstí na výbornou paní učitelku, která byla sama odborník - speciální pedagog a věděla jak s Bárou pracovat, jenže domácí úkoly, čtení, psaní a opisování to bylo utrpení pro celou rodinu.

Už předtím jsem se začala zajímat o speciální pedagogiku a stále častěji jsem v tom objevovala náznaky SPU dyslexie, dysgrafie a později i dyskalkulie. přečetla jsem několik knih, chodila na kurzy a začala studovat speciální pedagogiku abych dokázala Báře pomoci.

Základ a první co jsme museli celá rodina vytvořit byly pravidla a tabulka podle, které jsme museli pracovat všichni. bylo to velice těžké, ale zvládly jsem to dobře. Bára studuje střední školu je výborná v jazycích, začala číst i velice těžké publikace a stále má odhodlání se učit novým věcem a věřím, že k svým cílů a přáním, která má dojde, i když, ne vždy to bude jednoduché.

Není nikde napsáno a nikdo není čaroděj, aby vše vyřešil, ale nabízím cestu ke zlepšení, ale i k motivaci, že když někdo chce tak to jde. pracuji s novými technikami, nyní hlavně s neurovývojovou stimulací a vím, že je mnoho metod i cest jak pomoci, ale nejdůležitější je opora v rodině a dohodnout se na pravidlech. Většinu svých metod i programů jsem vyzkoušela jako matka i speciální pedagog terapeut, proto se stále učím a vzdělávám, protože cesta učení pro mě nekončí.

Poradna


SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PORADNA
V rámci své terapeutické činnosti se věnujeme zejména následujícím aktivitám, jejichž cílem je ODHALIT SPECIFICKÁ OSLABENÍ dětí, ZMÍRNIT OBTÍŽE dětí s diagnostikovanou poruchou učení či chování, PODPOŘIT RODINU jako celek, POSKYTNOUT POMOC ČI RADU pedagogickým pracovníkům, poskytnout konzultaci studentům a všem, kteří s dětmi s poruchami učení či chování přijdou do kontaktu. Studentům či dospělým pomoci s učením, aby to složité bylo pro ně přínosné a snažší. Pomoci všem objevit jejich silné stránky a slabé více podpořit. Ulehčit jim celkový růst jak ve školách tak i v zaměstnání.


"PROCES UČENÍ NÁS PROVÁZÍ CELÝ ŽIVOT"

Pracujeme podle metodických materiálů našich předních odborníků - Prof. Zdeňka Matějčka, PhDr. Zdeňka Žlaba, Doc. PaedDr. Olgy Zelinkové CSc., PhDr. Pavly Kuncové, PaedDr. Hany Žáčkové, PaedDr. Drahomíry Jucovičové, PaedDr. Zdeny Michalové, PaedDr. Josefa Nováka, Mgr. Jiřiny Bednářové a dalších.Čerpáme z metodických materiálů vydaných ve vydavatelstvích: DYS-centrum® Praha o.s., Portál, Tobiáš, ArchArt, Nová škola Brno, Pedagogicko-psychologická poradna Brno a dalších.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ - CENÍK

Diagnostika60 minut300,00 Kč
120 minut500,00 Kč
Zpráva z vyšetření100,00 Kč
Terapie60 minut300,00 Kč
Programy na mírucena dle dohody
Dovednosti
 • Diagnostika
  80%
 • Individuální programy
  90%
 • Skupinové programy
  70%
 • Besedy a přednášky
  50%

Lektoři

Mgr. Bc. Dana Zábranská

SPECIÁLNÍ PEDAGOG, TERAPEUT, SPORTOVNÍ A KONDIČNÍ SPECIALISTA
Práci s dětmi se zabývám od roku 2001, kdy se školím a zdokonaluji ve své činnosti i oboru, nejdříve jsem se zabývala sportovními programy pro děti od narození do školního věku a postupem času jsem se dostávala i k dětem staršího věku, kdy jsem zjistila, že i ony potřebují pomoc a kolikrát větší než děti, které jsou mladší a celkový vývoj mají před sebou.

Dosažené vzdělání

2011 - 2013UJAK Praha - Speciální pedagogika
Téma DP: Individuálně vzdělávací plán ve výchovně vzdělávacím procesu žáků mladšího školního věku s ADHD
2010VŠTVS Palestra, Praha Vychovatelství - vychovatel, pedagog volného času
2008 - 2010VŠTVS Palestra, Praha - Tělesná výchova a sport - Sportovní a kondiční specialista
Téma BP: Kojenecké plavání
2002 - 2006AKADEMIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra VOŠ s.r.o., Praha - Manažer sportu
Téma DP: pohybový vývoj podle PMV dítěte od 6 do 15 měsíců
1987 - 1991Gymnázium Mladá Boleslav


Doplňkové vzdělání

2014 - 2016Celoživotní vzdělávání Filozofická fakulta UK Praha - Studium pro výchovné poradce
2014 - 2015Celoživotní vzdělávání UJEP Ústí nad Labem - Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele ( SPV ) - všeobecně vzdělávacích předmětů
2014Plavčík -vodní záchranář, Miroslav Matuška Dobruška
2012I + II kurz metody SM systém, Smíšek regenerace páteře Praha
2009Celoživotní vzdělávání VŠTVS Palestra - speciální pedagogika vychovatelství
2008 - 2009Výklad snů, Pražská psychoterapeutická fakulta Praha
2006Zdravotník zotavovacích akcí, Miroslav Matuška Dobruška
2006Cvičitel "Instruktor" plavání, Miroslav Matuška Dobruška
2002 - 2003Sportovní masér, ATVS VOŠ s.r.o. Palestra Praha
2002Cvičitelka vodního aerobiku v mělké a hluboké vodě, AQUA aktivity Uherské Hradiště
2001 - 2002Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku , KENNY Třinec


Semináře, kurzy

2014HAMPSON - kurz anglického jazyky
2014DysVet - Dyslexie v systému odborného vzdělávání a na trhu práce , Euroface Consulting s.r.o., Kroměříž
2014Program rozvoje učebních strategií pro studenty středních škol "JÁ NA TO MÁM", DYS-centrum Praha 8
2014Signály SPU na počátku školní docházky (Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky ), DYS-centrum Praha 8
2014KUPUB, KUPROG CZ Praha
2014Cvičení podle L.Mojžíšové, TŘEZALKA Praha
2014METODA DOBRÉHO STARTU, DYS-centrum Praha 8
2013HYPO - Prevence SPUCH v předškolním a raném školném věku, DYS-centrum Praha 8
2013Diagnostika dyskalkulie, DYS-centrum Praha 8
2013Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? aneb Já už s ním nemohu vydržet, DYS-centrum Praha8
2013Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHA, ADD ve vyučování, DYS-centrum Praha 8
2013Klady a zápory hyperaktivity od raného věku do dospělosti, DYS-centrum Praha 8
2013O počasí s hudbou a pohybem, Vzdělávací instituce TANDEM Hradec králové
2013Respektovat a být respektován - přirozené lidské potřeby, potřeba dohod a pravidel, DYS-centrum Praha
2013Specifické poruchy učení a chování a jejich náprava, DYS-centrum Praha 8
2013Respektovat a být respektován - Rizika trestů a co namísto nich, DYS-Centrum Praha
2013KUPREV, KUPROG CZ Praha
2013KUPOZ, KUPROG CZ Praha
2012Diagnostika dovedností předškoláka, DYS-centrum Praha 8
2012KUMOT, KUPROG CZ Praha
2012Mateřské školy a závazná legislativa, nakladatelství FORUM s.r.o. Praha
2010Metodika cvičení rodičů s dětmi, centrum pro rodinu a sociální péči Brno
2005Manipulace s novorozencem a kojencem, KENNY Třinec
2004Metoda těhotenského cvičení, Agentura ZDRAVÉ DÍTĚ Klatovy
2003Metodika těhotenského plavání a balančního cvičení , Agentura ZDRAVÉ DÍTĚ Klatovy

Zkuste to s námi!

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně ,jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete změnit svůj život.

Kontakty

Individuální programy

Programy osobního rozvoje dítěte, žáka, studenta SŠ i dospělého - zaměstnance. Náprava specifických poruch učení i chování- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Školní zralost a předškolní připravenost

Strašák pro všechny rodiče? Bez pochyby 1.třída. Srovnáváme svoje děti s jejich kamarády: “Vaše Anička tak krásně maluje, to ten náš Matěj, to je patlal, tohle by nezvládl. On od všeho uteče a puzzle ho nebaví a pexeso mu nejde. Právě se naučil jezdit na kole a co nervů mě to stálo. Neumím si představit, že za dva měsíce půjde do školy, vždyť on tam nevydrží sedět 4 hodiny, chodíme na logopedii, ty sykavky a ř“….podobné myšlenky se honí hlavou rodičů od školního zápisu.

Období nástupu do školy patří mezi nejvýznamnější období ve vývoji dítěte. Naše rozhodnutí, někdy unáhlené rozhodnutí, může ovlivnit nejen školní úspěšnost , ale i jeho další celkový osobnostní vývoj. Míra úspěšnosti, radost z povedené činnosti ovlivňuje pocit sebejistoty a sebevědomí na dlouhou dobu.

Předškolní období (poslední rok v MŠ) je přímo vhodné pro to, abychom se stali pozorovateli a velmi citlivě zvážili schopnosti a míru zralosti našeho dítka. Je důležité věnovat v tomto stadiu vývoje pozornost cílené stimulace v oblasti smyslového vnímání, v oblasti motoriky, ale i řeči. Právě předškolní příprava naučí dítě větší soustředěnosti, obratnosti, dá mu i určitý pocit zodpovědnosti, připraví na systém, který s nástupem školy musíme nastavit……… přemostí k úspěšnějšímu zvládnutí trivia, učení se čtení, psaní, počítání.

Ke stažení: http://www.maminka.cz/clanek/testy-skolni-zralosti-strasak-deti-a-rodicu

Předškolní připravenost

Dospěli jste k rozhodnutí, že chcete věnovat vaší ratolesti dvacet minut smysluplné stimulace smyslového vnímání či motoriky denně? Stačí tedy už jen hodina diagnostiky percepčně-motorické připravenosti a sestavíme spolu konkrétní program pro vaše dítě.

Jde o celou škálu her, ale i stavebnic, PC programů, grafomotorických listů, jednotahovek, motorických cvičení i her a vhodných pomůcek k nácviku plnění domácích i školních úkolů, které s nástupem do 1.třídy nastanou. Pojďte se tedy připravit ještě před nástupem do 1.třídy a začít s tréninkem nanečisto.

ŠKOLNÍ ZRALOST A ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST, PŘEDŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST INDIVIDUÁLNÍ

Vstupní diagnostika v délce60 až 120 minut300,00 – 550,00 Kč
Příprava pracovního programu dle vstupní diagnostiky500,00 Kč
Kontrolní návštěva po 2 měsících60 minut300,00 Kč

Konzultace během programu telefonicky či emailem zdarma

KUPREV - Primárně preventivní individuální program

Program je určen pro plošné užití, to znamená pro všechny děti zdravé či s handicapem: ADHD, poruchami řeči, lehkou mentální retardací, DMO, autistické děti, děti s neurotickými obtížemi atd.. Vzhledem k měnící se struktuře obyvatelstva se v poslední době program užívá i u dětí cizinců, kteří mají zájem se integrovat do naší společnosti a přijmout její kulturu i běžné způsoby chování.

Nejvíce se užívá pro věkovou skupinu dětí od 5 let do nástupu povinné školní docházky, v indikovaných případech lze použít u dětí od 4 let a také u školních dětí v období tzv. mladšího školního věku. V jednotlivých případech byl program užit i u starších dětí a osob dospělých, které trpěly ztrátou orientace např. po prodělané neuroinfekci, autonehodě či cévní mozkové příhodě.

Program posiluje základní orientaci, tj. orientaci osobou, místem a časem, což považuje autorka, a jistě nejen ona, za základní předpoklad zdravé osobnosti. Vedle této základní orientace poskytuje program i orientaci v běžných sociálních situacích, bez ohledu na míru jejich problémovosti. Zároveň vštěpuje dítěti i základy tzv. slušného chování podle běžných společenských norem. Vše se odehrává v jistém informačním rámci, takže "absolvent" programu získává i základní informační orientaci k daným tématům.

KUPREV je párový program, pracuje vždy rodič a dítě Program využívá běžné nástroje komunikace: vyprávění, rozhovor, hru, ale také zpívání, kreslení, vystřihování, lepení, poskakování a jiné, typicky dětské činnosti. Důraz je kladen na rytmizaci. To vše v situacích, které jsou pro dítě bezpečné v sociálním slova smyslu, tj. nejsou zaměřeny na výkon, nejsou hodnocené a úspěchem je, pokud jimi dítě projde bez ohledu na úspěšnost. Program je dostatečně pružný a lze ho průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze ho několikrát opakovat se stoupající náročností. Za hlavní přednost KUPREVu považujeme respektování přirozeného psychomotorického vývoje dítěte, včetně využití pro věk typických způsobů myšlení, oblíbených činností apod. a přiměřenost nároků na dítě kladených tak, aby dítě vždy mělo pocit úspěšnosti a informace získávalo bez doprovodných pocitů viny či selhání.

Výsledky
- dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační
- děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problémy po nástupu do školy
- prevence sociálně - patologických jevů
- zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem

Ceny

Konzultace 1x měsíčně60 minut300,00 Kč
Pracovní sešit na 40 týdnů450,00 Kč

Konzultace během programu telefonicky či emailem zdarma

HYPO - Pedagogický program posílení zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti

Cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku k posílení zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti a k částečnému rozvoji percepčně-kognitivních funkcí . Program je určen i pro děti s poruchou pozornosti (dříve uváděnou jako LMD, v současné době ADHD ) spojenou s hyperaktivitou, ADD (bez hyperaktivity nebo jen porucha pozornosti) . Použití je vhodné i pro děti s podprůměrným intelektem s delším časovým trváním programu. Vhodný pro děti předškolního a mladšího školního věku od 5 do 10 let. Těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem. Program dítě absolvuje za 12 týdnů , kdy pracuje doma denně 15-20 minut.

1x za týden kontrola a instruktáž v poradně na další týden s zhodnocením domácí práce a předáním instrukcí a materiálu na další týden.

Výsledky
- zrychlení psychomotorického tempa
- zklidnění křivky pozornosti
- zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
- schopnost pravidelné práce
- zlepšení citového vyladění a přístupu k práci
- zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
- odbourání časového stresu
- celkové zlepšení při školní práci

Ceny

Konzultace 1x týdně60 minut300,00 Kč
Pracovní sešit na 12 týdnů300,00 Kč

Konzultace během programu telefonicky či emailem zdarma

KUPOZ - Program pro rozvoj pozornosti

Princip programu je založen na společné práci rodiče s dítětem. Dítě provádí každý den v týdnu po dobu maximálně 20 minut tři až čtyři cvičení. Ta jsou zaměřeny na oblasti sluchového a zrakového rozlišování, dále pak na pojmové myšlení, na komunikační dovednost a na vlastnosti pozornosti. Důležité je, že je kladen důraz na udržení a přenášení pozornosti.

Program KUPOZ pomáhá dítěti zvykat si na časový limit v situacích, které ho neohrožují.

vhodný pro děti mladšího školního věku - od 8 let program je určen pro děti s ADHD, ale i děti s pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení vhodné i pro děti s hraničním intelektem . Těžiště programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka. Program trvá 15 týdnů + 5 týdnů dodatků.

Výsledky
- zrychlení psychomotorického tempa
- zklidnění křivky pozornosti
- zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
- schopnost pravidelné práce
- zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
- zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
- odbourání časového stresu
- celkové zlepšení při školní práci
Ceny

Konzultace 1x za měsíčně60 minut300,00 Kč
Pracovní sešit na 15 týdnů450,00 Kč
Dodatek na 5 týdnů250,00 Kč

Konzultace během programu telefonicky či emailem zdarma

JÁ NA TO MÁM! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ

Komplexní program rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností; součástí práce je využití konkrétní strategie zpracování čtených informací. Pro tyto účely je použita metoda SQ3R.

Primárně pracuje se silnými stránkami dospívajících (např. jejich učební preference) jejich prostřednictvím posiluje nedostatečně rozvinuté dovednosti jedince. Program je rozdělen na 12 setkání, které vyžadují společnou práci s dospívajícím i jejich samostatnou práci v rámci domácích příprav.

Ceny

Konzultace 1x týdně60 minut300,00 Kč
Pracovní sešit na 12 týdnů300,00 Kč

Konzultace během programu telefonicky či emailem zdarma

Zkuste to s námi!

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně ,jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete změnit svůj život.

Kontakty

Skupinové programy

Programy pro děti, žáky, studenty i dospělé na nácvik osobní rozvoje a posílení strategických principů učení a vzdělávání.

Programy naučí jak zvládat situace s učením v malých skupinkách a pomůžou i k rozvoji slabých stránek jednotlivce. Programy pomůžou ve všech oblastech vývoje i vzdělávání, tréninkem paměti i nácvikem používání myšlenkových map. I nezajímavé oblasti vzdělávání budou zajímavé. Trénink, hra, zážitek a relaxace to vše v programech zažijete a naučíte se používat v procesu vzdělávání.

KUMOT - Skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

Zaměřený na procvičování a rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností, program je určený pro děti od 5 do 8 let vhodný pro děti s ADHD, pro děti nesmělé, sociálně či motoricky neobratné nebo s jinými obtížemi v jedné skupině je 6 -8 dětí.

Celý program sestává z 10 sezení, skupiny probíhají 1x týdně, vždy 60 minut, rodiče se skupiny neúčastní.

Po ukončení programu se speciální pedagog setkává s rodiči každého dítěte zvlášť za účelem zhodnocení a sdělení poznatků o dítěti, včetně výchovných závěrů.

Výsledky
- schopnost uvolnění, otevřenější komunikace
- lepší ovládání impulsů, uvolnění agresivity
- zlepšení hrubé motoriky
- schopnost vyjadřovat pozitivní city, a to i neverbálně
- lepší ovládání mluvidel
- radostnější dítě

1 x týdně 60 minut
Program je rozdělen na 12 setkání v ceně kurzovného jsou pracovní listy i pomůcky
Skupina pro 6 až 8 dětí

Ceny

6 dětijednotlivec1 400,00 Kč
7 dětíjednotlivec1 100,00 Kč
8 dětíjednotlivec1 000,00 Kč

Hravá logopedie

Skupinový program pro děti ve věku od 5 do 8 let . Zaměřený na rozvoj komunikačních schopností dítěte se správnou výslovností, spojený s rozvojem jemné i hrubé motoriky, sluchové a zrakové percepce s využitím speciálních pomůcek. Doplňující prvky hry zaměřené na sportovní, výtvarný i hudební projev.

1 x týdně 60 minut
Program je rozdělen na 12 setkání v ceně kurzovného jsou pracovní listy i pomůcky
Skupina pro 6 až 8 dětí

Ceny

6 dětijednotlivec1 400,00 Kč
7 dětíjednotlivec1 100,00 Kč
8 dětíjednotlivec1 000,00 Kč

PROGRAM MDS - (Metoda Dobrého Startu)

Je metodou stimulační a rehabilitační. Podstatou je metoda akusticko – motorická.

Všechny tři složky v ní hrají důležitou úlohu:
- Složka zraková - rozlišování grafických tvarů
- Složka pohybová - provádění gest, jež ilustrují grafické znaky a mají být v souladu s rytmem písně
- Složka sluchová - vnímání rytmu písničky

Cílem této metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci (levá nebo pravá ruka), zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostrou. Osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách, úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace, tak ve specializovaných třídách, využívá se u dětí s odkladem školní docházky, pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací, vhodná je i u dětí z minoritních skupin (Rómové, děti přistěhovalců a emigrantů apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od pěti do jedenácti let u dětí s normální psychomotorickou úrovní. Metoda jejich rozvoj aktivizuje u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná.

Lekcí je 25, náročnost lekcí se postupně zvyšuje - rytmu,melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

1 x týdně 60 minut
Program je rozdělen na 25 setkání v ceně kurzovného jsou pracovní listy i pomůcky
Skupina pro 6 až 8 dětí

Ceny

6 dětijednotlivec2 500,00 Kč
7 dětíjednotlivec2 250,00 Kč
8 dětíjednotlivec2 000,00 Kč

KUPUB, aneb Zas já, proč já

Preventivní skupinový program určený pro děti od 12 do 15 let. Každé sezení je rozděleno do 3 částí
- první část je informativní
- druhá část je praktická
- třetí část je relaxační

Výsledky
- schopnost relaxace
- zvládnutí základních problémových situací
- schopnost zdravé komunikace s okolím
- méně obtíží v průběhu dospívání
- odmítnutí agrese jako neefektivního chování
- lepší informovanost v důležitých životních oblastech

1 x týdně 60 minut
Program je rozdělen na 12 setkání v ceně kurzovného jsou pracovní listy i pomůcky
Skupina pro 6 až 8 dětí

Ceny

6 dětijednotlivec1 400,00 Kč
7 dětíjednotlivec1 100,00 Kč
8 dětíjednotlivec1 000,00 Kč

JÁ NA TO MÁM! Program rozvoje učebních strategií pro studenty SŠ

Komplexní program rozvoje učebních postupů „Já na to mám!“, strategií pro práci s informacemi, posílení kognitivních funkcí (myšlení, paměť, pozornost, prostorová orientace, verbální vyjadřování) a sociálních dovedností; součástí práce je využití konkrétní strategie zpracování čtených informací. Pro tyto účely je použita metoda SQ3R.

Primárně pracuje se silnými stránkami dospívajících (např. jejich učební preference) jejich prostřednictvím posiluje nedostatečně rozvinuté dovednosti jedince.

1 x týdně 60 minut
Program je rozdělen na 12 setkání v ceně kurzovného jsou pracovní listy i pomůcky
Skupina pro 5 až 6 studentů

Ceny

5 studentůjednotlivec1 500,00 Kč
6 studentůjednotlivec1 200,00 Kč
 • Směj se, pokud můžeš. Omlouvej se, jestli bys měl. Nechej plavat věci, jež nemůžeš změnit ani ty sám. Miluj hluboce a odpouštěj rychle.

  Dana Zábranská, Poradenství
 • Nebuď smutný, protože život nestojí za pocit neštěstí. Lidé se mění a věci se kazí, ale vždy si pamatuj: ŽIVOT JDE DÁL! A hlavně, že slovo já to NEZVLÁDNU není ve slovníku.

  Veronika Horová, Logopedie

Besedy a přednášky

Zorganizujeme Vám besedu s možností diskuze na témata výchovy a osobního rozvoje dítěte.

VÝCHOVA A JEDNÁNÍ DÍTĚTE

- Nevíte se rady s konkrétní situací nebo chováním dítěte?
- Máte pocit, že se Vám jednání s dětmi nedaří podle Vašich představ?
- Že si s dětmi nerozumíte ?

OBDOBÍ VZDORU

Co je období vzdoru
Jak vnímat vzdor a pravidla

CO KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE

Vývoj dítěte
Překážky a nástrahy
Dohody a pravidla ve výchově

ŠŤASTNÉ DÍTĚ = ŠŤASTNÝ RODIČ

Dohoda a pravidla
Osobnost dítěte
Osobnost rodiče

VÝCHOVA BEZ TRESTŮ

Respekt a dohoda
Výchova dítěte
Má být dítě jiné a lepší než rodič?

ŠKOLNÍ ZRALOST A NÁSTUP DO ŠKOLY

Co je školní zralost
Jak pracovat doma s dětmi před vstupem do školy
Jaké změny přináší nástup do 1.třídy ZŠ pro děti i rodiče

LOGOPEDIE – KOMUNIKACE

Komunikační vzorec Potřeba komunikace

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Je moje dítě jiné?
Jak pomoci a neublížit dětem s diagnostikou SPU či SPCH

Kniha je dobrá věc, ale praxe je nenahraditelná

Kontakty

Kontaktní informace

Máte jakékoli nejasnosti či otázky?
Napište nám