Speciálně-pedagogická poradna Lachtánek

Tomáš Garrigue Masaryk

vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako není těstem mouka, voda, sůl, kvasnice dohromady naházené.

Poradenství

Michel de Montaigne

Největší věc na světě je vědět, jak být sám sebou.

Poradenství

Diagnostika

Učení není utrpení, ukážeme vám a vašim dětem, že i povinné věci mohou být zábavné.

Máte někdy pocit, že vaše dítě nerado maluje, bolí ho ruka při kreslení, přetahuje u vybarvování nechce hrát hry typu pexeso, puzzle a nebo jen prostě nerado staví z lega?

To vše mohou být varovné signály nerovnoměrného vývoje motoriky a smyslového vnímání. Pro úspěšné zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání) je rozvinutá hrubá i jemná motorika, ale i řeč, kvalitní zrakové, sluchové a v neposlední řadě prostorové vnímání nezbytné. Nezvládá Vaše dítě plnit zadané domácí úkoly či nástup do školy podle Vašich představ, jsou předměty, které jdou lépe a které se učí hůře anebo vůbec. Je Vaše dítě na druhém stupni či již střední škole nebo odborném učilišti a nezvládá nový proces učení nedokáže přečíst a pochopit učební látku, tráví mnoho času nad knihami a výsledky jsou stále pro něj neodpovídající.

Neváhejte právě Vám mohu pomoci a najít vhodné a včasné řešení pro Vaše dítě i Vás, aby UČENÍ NEBYLO UTRPENÍ ALE UKÁŽEME, ŽE I POVINNÉ VĚCI MOHOU BÝT ZÁBAVNÉ.

V této nelehké době je důležité, aby svoji správnou rovnováhu našli i dospělí.

Diagnostika

Konkrétní nabídka pro děti i dospělé

 • Test školní zralosti MATERS pro jednotlivce i MŠ.
 • Diagnostika specifických poruch učení pro děti od 1.ročníku ZŠ v oblasti českého jazyka a matematiky.
 • Diagnostika matematických schopností DISMAS.
 • Terapeutická pomoc pro děti, žáky, studenty i rodiče.
 • Výchovné poradenství pro žáky, studenty i školy.

Konfucius

Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, a jako by to byl někdo, koho nechcete ztratit!

O nás

rády bychom Vám nabídly naše služby, radu i obohacující programy, které pomáhájí dětem i dospělým.

Vítáme vás

ráda bych Vám nabídla své služby, radu i obohacující programy, které pomáhají dětem i dospělým nalézt větší jistotu v životě, naučit se nebát chyby naopak s ní pracovat, porozumět více sám sobě a svému okolí, nalézt své silné stránky a rozvinout je v samostatnou autentickou jedinečnou osobnost.

Od dětství jsem chtěla pracovat jako paní učitelka. Velkým vzorem pro mě byla moje paní učitelka Marie z 1.stupně ZŠ. Do dnešního dne na ní vzpomínám s respektem i uznaním jak s námi již v té době hodně diskutovala a byla pro celou třídu velikou oporou. Cesta k mému cíli učitelky, ale nebyla přímá – prostě nevyšlo to, jak jsem chtěla a tak mě k mé vysněné práci přivedly mé dvě dcery Tereza ctižádostivá, pečlivá s jasnými cíli, komunikativní a na vše nacházející odpovědí a Bára hravá se svým světem zvířátek, dinosaurů a vlastních pravidel, mnoha otázek a trablů ve škole.

Zde byly počátky, ze kterých se na konci první třídy základní školy vyklubala dyslexie, dysgrafie, dysortografie i dyskalkulie. Věděla jsem, že je jen na mně, jak moc jsem ochotná jí pomoci. Začala jsem důkladně studovat a zjišťovat co udělat dobře a kde neudělat chybu. A tak má zvolená cesta vzdělání byla správná: speciální pedagogika a učitelství. Veliký balvan pochybností byl stále přede mnou, zvládnut to, pomůžu a doopravdy to každodenní cvičení bude k užitku? Soustavně jsme se zabývaly nad rámec učení nápravnými programy a metodami učení, zaznamenáváním úkolů, psaním testů i písemných prací ve škole. I když škola vždy vypracovala individuálně vzdělávací plán, šlo spíše u některých jen o opsání doporučení a podpora byla minimální někdy i žádná, takže jsme vše musely zvládnout samy. Bára se hodně ve svých znalostech, dovednostech i cílech zlepšila a její píle i odhodlání bylo pro nás všechny úspěšné ukončení studia na střední škole složené maturitou. Dnes studuje na vysoké škole. Každodenní práce byla těžká, náročná, ale přínosná pro nás obě. Mně to posunulo na začátek své práce a svého působení vzdělávání a pomoci dětem i rodičům se stejnými problémy. Hodně o svých klientech přemýšlím a vždy se snažím pro ně najít ten nejvhodnější program, který je posune dál, i když nic není hned. Stále se vzdělávám a spolupracuji s odborníky z různých oborů na celkové pomoci dětem, ale i dospělým. Po několikaleté zkušenosti učitelky na 1.stupni základní školy nově nabízím doučování dětí základní školy v českém jazyce a matematice, přípravě na přijímací zkoušky a také metodickém vedení rodičů jak těmto dětem s nedostatky vzdělání v domácím prostředí pomoci.

Nenabízím zázraky, všechny cesty ke zlepšení těchto oslabení jsou o píli a soustavnosti, ale i o dávce motivace, trpělivosti. Nabízím soudobé techniky, metody, které jsem vyzkoušela jako matka, speciální pedagog – terapeut, učitelka na základní škole, výchovná poradkyně na SŠ i ZŠ. Zkušenost je nejlepší učitel, proto se stále učím a vzdělávám.

V rámci své terapeutické činnosti se věnuji zejména následujícím aktivitám, jejichž cílem je ODHALIT SPECIFICKÁ OSLABENÍ dětí, ZMÍRNIT OBTÍŽE dětí s diagnostikovanou poruchou učení či chování, PODPOŘIT RODINU jako celek, POSKYTNOUT POMOC ČI RADU pedagogickým pracovníkům, poskytnout konzultaci studentům a všem, kteří s dětmi s poruchami učení či chování přijdou do kontaktu. Dětem, žákům, studentům či dospělým v učením, aby to složité bylo pro ně přínosné a snažší. Pomoci všem objevit jejich silné stránky a slabé více podpořit. Ulehčit jim celkový růst jak ve školách tak i v zaměstnání.

" PROCES UČENÍ NÁS PROVÁZÍ CELÝ ŽIVOT "

Pracuji podle metodických materiálů našich předních odborníků - Prof. Zdeňka Matějčka, PhDr. Zdeňka Žlaba, Doc. PaedDr. Olgy Zelinkové CSc., PhDr. Pavly Kuncové, PaedDr. Hany Žáčkové, PaedDr. Drahomíry Jucovičové, PaedDr. Zdeny Michalové, PaedDr. Josefa Nováka, Mgr. Jiřiny Bednářové, Mgr.Marji Volemanové a dalších. Čerpám z metodických materiálů vydaných ve vydavatelstvích: DYS-centrum® Praha o.s., Portál, Tobiáš, ArchArt, Nová škola Brno, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Logico Piccolo a dalších. Pracuji s výukovým programem VČELKA pro žáky v domácím prostředí i ve škole.SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ

CENÍK
Diagnostika 60 až 120 minut1000 – 2000 Kč
Zpráva z vyšetření200 Kč

Terapie včetně programu a metodických listů60 minut700 Kč
Doučování včetně pracovních listů60 minut500 Kč


Skupinové kurzy -dle dohody, podle počtu účastníků

Besedy, on-line webináře a diskuze dle dohody, podle počtu účastníku

Dovednosti
 • Diagnostika
  80%
 • Individuální programy
  90%
 • Skupinové programy
  70%
 • Besedy a přednášky
  50%

Lektoři

Mgr. & Bc. Dana Zábranská


SPECIÁLNÍ PEDAGOG, TERAPEUT, VÝCHOVNÝ PORADCE, PEDAGOG 1. STUPNĚ ZŠ
Práci s dětmi se zabývám od roku 2001, kdy se školím a zdokonaluji ve své činnosti i oboru, nejdříve jsem se zabývala sportovními programy pro děti od narození do školního věku a postupem času jsem se dostávala i k dětem staršího věku, kdy jsem zjistila, že i ony potřebují pomoc a kolikrát větší než děti, které jsou mladší a celkový vývoj mají před sebou.

Dosažené vzdělání
2011 - 2013UJAK Praha - Speciální pedagogika
Téma DP: Individuálně vzdělávací plán ve výchovně vzdělávacím procesu žáků mladšího školního věku s ADHD
2010VŠTVS Palestra, Praha Vychovatelství - vychovatel, pedagog volného času
2008 - 2010VŠTVS Palestra, Praha - Tělesná výchova a sport - Sportovní a kondiční specialista
Téma BP: Kojenecké plavání
2002 - 2006AKADEMIE TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Palestra VOŠ s.r.o., Praha - Manažer sportu
Téma DP: pohybový vývoj podle PMV dítěte od 6 do 15 měsíců
1987 - 1991Gymnázium Mladá Boleslav
Doplňkové vzdělání
2020ATC Feuersteina Praha - FIE I
2017 -2020TUL Liberec, pedagogická fakulta - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
2014 - 2016Celoživotní vzdělávání Filozofická fakulta UK Praha - Studium pro výchovné poradce
2014 - 2015Celoživotní vzdělávání UJEP Ústí nad Labem - Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele ( SPV ) - všeobecně vzdělávacích předmětů
2012I + II kurz metody SM systém, Smíšek regenerace páteře Praha
2009Celoživotní vzdělávání VŠTVS Palestra - speciální pedagogika vychovatelství
2008 - 2009Výklad snů, Pražská psychoterapeutická fakulta Praha
2006Zdravotník zotavovacích akcí, Miroslav Matuška Dobruška
2001 - 2002Instruktor pohybové, rozumové a sociální výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku , KENNY Třinec

Zkuste to s námi!

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně ,jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete změnit svůj život.

Kontakty

Individuální programy

Programy osobního rozvoje dítěte, žáka, studenta SŠ i dospělého - zaměstnance. Náprava specifických poruch učení i chování- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie.

Program Maxík

pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Cílem stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Rozvíjí čtenářskou a matematickou pregramotnost. Celý program je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována složka motorická, grafomotorická a percepční. Během 15 lekcí se společně s dětmi budeme věnovat činnostem, které jsou zaměřeny na:
I. Nácvik nových pohybových stereotypů
II. Rozvoj komunikačních dovedností
III. Rozvoj dílčí funkcí v oblasti zrakové, sluchové, oblast prostorové orientaci, intermodality, seriality, grafomotorických dovedností i koncentraci pozornosti.NVS

Neurovývojovou stimulaci pro děti od 4 let po dospělé.

Jedná se o program tělesného cvičení, které odbourává přetrvávající primární reflexy, hluboce ovlivňují základní fyzické a psychické reakční vzory, které mohou způsobovat řadu obtíží – např. poruchy učení, chování, pozornosti, ADHD, ADD, logopedické vady, dyspraxii a další.Program Percepčně motorická oslabení ve školní praxi

Je pro děti od 8 let.

Tento diagnostický a nápravný program vychází z nezralostí centrálního nervového systému - to znamená, že se nevytvořily nervové spoje, které umožňují správný příjem informací, jejich uložení, vybavení a automatické použití, když je potřebujeme. Program se liší se od klasických reedukací v tom, že systém nápravy nestojí na principu čtení, psaní a počítání, ale na vytváření, rozvoji, posilování a propojení funkcí smyslových, kognitivních a motorických. Tato metoda přináší dílčí zlepšení relativně brzy, ale je nutné, aby se mu dítě spolu s dospělým věnovalo každý den po dobu 8 až 10 minut.FIE

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování, která není omezena věkem je mezinárodně rozšířená metoda, při níž se pomocí speciálně navržených pracovních listů a s vedením lektora – tzv. zprostředkovatel rozvíjí kognitivní funkce.

Tato metoda podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit. Klient získává nástroje, aby mohl maximálně využít svůj potenciál, osobnostně a sociálně růst.

Metoda podporuje:
Vnitřní motivaci a sebedůvěru
Pozornost
Vyjadřování a porozumění
Dovednost pracovat s chybou
Používání efektivních strategií řešení problému
Organizaci a plánování
Emoční inteligenciPrimárně preventivní program Kuprev pro děti předškolního věku a děti s odloženou školní docházkou

Program Kupoz pro děti s oslabenými percepcemi od 8 do 12 let

Program Hypo pro děti s ADHD, ADD od 5 - 8 let

Doučování českého jazyka a matematiky pro žáky základní školy

Příprava žáků na přijímací zkoušky víceletých gymnázií.

Zkuste to s námi!

Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně ,jak jenom dovedete, abyste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete změnit svůj život.

Kontakty

Blog pedagoga

Zajímavosti a zkušenosti z odborné praxe. Seznámení s novými programy a jejich využitím.

 • Směj se, pokud můžeš. Omlouvej se, jestli bys měl. Nechej plavat věci, jež nemůžeš změnit ani ty sám. Miluj hluboce a odpouštěj rychle.

  Dana Zábranská, Poradenství

Besedy a přednášky

Zorganizujeme Vám besedu s možností diskuze na témata výchovy a osobního rozvoje dítěte.

VÝCHOVA A JEDNÁNÍ DÍTĚTE

- Nevíte se rady s konkrétní situací nebo chováním dítěte?
- Máte pocit, že se Vám jednání s dětmi nedaří podle Vašich představ?
- Že si s dětmi nerozumíte ?

OBDOBÍ VZDORU

Co je období vzdoru
Jak vnímat vzdor a pravidla

CO KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DÍTĚTE

Vývoj dítěte
Překážky a nástrahy
Dohody a pravidla ve výchově

ŠŤASTNÉ DÍTĚ = ŠŤASTNÝ RODIČ

Dohoda a pravidla
Osobnost dítěte
Osobnost rodiče

VÝCHOVA BEZ TRESTŮ

Respekt a dohoda
Výchova dítěte
Má být dítě jiné a lepší než rodič?

ŠKOLNÍ ZRALOST A NÁSTUP DO ŠKOLY

Co je školní zralost
Jak pracovat doma s dětmi před vstupem do školy
Jaké změny přináší nástup do 1.třídy ZŠ pro děti i rodiče

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ

Je moje dítě jiné?
Jak pomoci a neublížit dětem s diagnostikou SPU či SPCHZorganizujeme Vám přednášku, besedu pro rodiče i pedagogy MŠ i ZŠ. Nově možno uspořádat i on-line.

Kniha je dobrá věc, ale praxe je nenahraditelná

Kontakty

Kontaktní informace

Máte jakékoli nejasnosti či otázky?
Napište nám